ISO 14001:2015
Odaberite

ISO 14001:2015

TOYOTA ФИНАНС

Briga za zaštitu životne sredine je jedan od najvažnijih Toyotinih postulata, kako globalno, tako i lokalno. Stoga smo 2017. godine dobili međunarodni sertifikat ISO 14001:2015, kojim smo postavili standarde za celokupan sistem upravljanja zaštitom životne sredine.

 


Politika upravljanja životnom sredinom


1. Kao dobri korporativno orijentisani građani, mi ćemo obavljati naše poslovne aktivnosti pridajući posebnu važnost zaštiti životne sredine, stalno stremeći ka ovom cilju, ka očuvanju energetskih potencijala i korišćenju recikliranih sirovina. Dodatno ćemo preduzeti sve neophodne korake da osiguramo da naše poslovne aktivnosti ne dovedu do zagađenja okoline.

 
2. U saradnji sa našim klijentima i poslovnim partnerima, pronalazićemo praktične načine za korišćenje industrijskog otpada, aktivno promovišući poslove orijentisane ka zaštiti životne sredine, kao što je očuvanje prirodnih resursa. Kroz ove napore, cilj nam je da doprinesemo realizaciji proizvodnje na bazi recikliranog materijala.

 
3. U našim privrednim aktivnostima ćemo se pridržavati svih propisa i zakona o zaštiti životne sredine, kao i industrijskih standarda sa kojima ćemo se potpuno slagati i poštovati ostale obavezujuće zahteve.

 
4. Ustanovićemo Sistem za Upravljanje životnom sredinom kao oruđe kojim ćemo stalno ocenjivati naše aktivnosti vezane za zaštitu okoline i nastojati da pokažemo kreativnost u ostvarivanju neprekidnog pobošljanja okoline.

 
5. Kroz unutrašnje programe obuke, promovisaćemo celokupno razumevanje naše politike o zaštiti životne sredine, podižući na taj način svest o zaštiti životne sredine kod svih zaposlenih.